ที่ระลึกงานเลี้ยงแสดงความยินดี บราเดอร์ชุมพล ดีสุดจิต และมาสเตอร์ประดิษฐ์ เลียวพานิช เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์

product
ปีที่พิมพ์:
1984
จำนวนหน้า:
0
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
กรุงสยามการพิมพ์
คำสำคัญ:
-