สมุดภาพอัสสัมชัญวชิรสมโภช 1960

ปีที่พิมพ์:
-
จำนวนหน้า:
36
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-