อนุสรณ์งานพระราชเพลิงศพ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)

product
ปีที่พิมพ์:
1976
จำนวนหน้า:
446
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
คำสำคัญ:
-