ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระยามไหสวรรย์

product
ปีที่พิมพ์:
1975
จำนวนหน้า:
200
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
บริษัท บพิธ จำกัด
คำสำคัญ:
-