การแข่งขันฟุตบอลกรมศึกษาธิการ โล่ห์เงินของพระยาวิสุธสุริยศักดิ์ กับโล่ห์เงินของมิสเตอร์ ดับลยู.ยี.ยอนสัน

ปีที่พิมพ์:
1900
จำนวนหน้า:
17
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
โรงพิมพ์อักษรนิติ์
คำสำคัญ:
ฟุตบอล