อุโฆษสาร 1952

ปีที่พิมพ์:
1952
จำนวนหน้า:
594
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-

อุโฆษสาร 1952 ฉบับที่ 1 15 สิงหาคม 2495 ฉบับปฐมฤกษ์

Under the Locust Tree ปกภาพนักเรียน

Timeline

7 พฤษภาคม 2469 รัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน

15 สิงหาคม 2429 สมเด้จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศเสด็จวางศิลาฤกษ์

10 มิถุนายน 2495 วันฉลองท่านอธิการประจำโรงเรียน : เจษฎาจารย์อูรแบง

ตุลาคม 2494 ตึกสุวรรณสมโภชสร้างเสร็จ

เมษายน 2489 คณะเจษฎาจารย์เดินทางกลับจากอินเดียสงครามโลกครั้งที่ 2 จบ

20 มิถุนายน 2490 ตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนสร้าง และบูรณะโรงเรียน

24 มิถุนายน 2491 ทำสัญญาก่อสร้างตึกสุวรรณสมโภชกับบริษัทคริสตีนีแอนด์นีลเสน

17 พฤศจิกายน 2494 ทำพิธีเปิดตึกสุวรรณสมโภช พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพืทยลาภพฤฒิยากรเสด็จมาเปิด

20 ตุลาคม 2444 คณะเจษฎาจารย์รุ่นแรกเดินทางมาถึงพระนคร

1879 โรงเรียนเพิ่มแผนกภาษาอังกฤษ

1885 เปิดรับนักเรียนทั่วไป เลิกเป็นโรงเรียนวั

7 กรกฎาคม 1887 วัดที่ดินในสวนมะม่วงเพื่อปักเขตสร้างโรงเรียน

25 สิงหาคม 1888 สร้างสถานที่สำหรับนักเรียนที่เป็นอเด็กกำพร้า

21 กันยายน 1901 คณะเจษฎาจารย์นำโดยภราดามาร์ติน เดอ ตูรส์ มาถึงกรุงเทพฯ

23 ตุลาคม 1902 คุณพ่อกอลมเบต์เดินทางกลับถึงประเทศไทย

1 มิถุนายน 1904 ก่อตั้งสโมสรนักเรียนอัสสัมชัญ

28 สิงหาคม 2475 การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศระหว่างทีมอัสสัมชัญ กับทีมกฤษฎาคม(รัชกาลที่ 7 และพระบรมราชินีทอดพระเนตร อัสสัมชัญ ชนะ 3 ต่อ 2

3 กันยายน 2494 ภราดาอัลเบิร์ตเสียชีวิต

28 ตุลาคม 2494 ทำพิธีเสกตึกใหม่ ฯพณฯสังฆราชโชแรงประกอบพิธี

2 กุมภาพันธ์ 2495 โรงเรียนมิสซังต่าง ๆ จัดงานบุณยวาณิชย์ บริเวณโรงเรียน