อุโฆษสาร 1954

ปีที่พิมพ์:
1954
จำนวนหน้า:
490
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-

อุโฆษสาร 1954 ฉบับที่ 3 15 สิงหาคม 2497

ปกใน : กลอนราชสดุดี

หน้าตรงข้าม : พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.10 เป็นภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานแก่อุโฆษสาร

ภายถ่าย

 • เจษฎาธิการอุร์แบงกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล 9 พ.ค. 2497
 • เจษฎาธิการอูรแบงเดินทางไปฝรั่งเศส 31 พ.ค. 2497

กลอนแต่งโดย ฟ. ฮีแลร์

หน้า 1 ลายพระหัตถ์ของประธานองคมนตรี ขอบคุณเรื่องหนังสือ

หน้า 2 -35 เรื่องผีสางเทวดา ของ เสถียรโกเศศ

 • พระยาอนุมานราชธนหรือเสถียรโกเศศเขียนอธิบายเรื่องผี /ความเชื่อเรื่องผี ทั้งเรื่องที่แผงในมายาคติ และวิ๔ชีวิตของคน, ผีบ้าน ผเรือน ฯลฯ เขียนโดยละเอียดมาก

หน้า 36 – 49 การไปประชุมองค์การกรรมการระหว่างประเทศที่เจนีวา และเยี่ยมหอการค้าในยุโรปโดย ก.มไหสวรรค์

 • เป็นรายงานที่ ก. มไหศวรรย์เขียนเสนอหอการค้ากรุงเทพฯ เมื่อปี 2494 ได้เล่าถึงการไปประชุมที่เจนีวา การเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่กรุงโลซาน จากนั้นก็ได้เล่าถึงการไปเยี่ยมหอการค้าต่างประเทศและอื่นๆ

หน้า 50 – 55 ความกล้าหาญ โดย เอก วีสกุล

 • เรื่องแปลจาก Reader’s Digest

หน้า 56 – 58 ความมั่นใจ โดย หลวงสกลสัตยากร

 • รูปภาพมุมสูงของโรเงีรยน
 • รูปภาพ 2 หน้าของนักเรียน รร..อัสสัมชัญในโรงเรียน

หน้า 59 – 66 การจัดทำสวนพฤกศาสตร์ สวนรุกขชาติ และวนอุทยานของชาติในประเทศไทย โดย เทียม คมกฤช อธิบดีกรมป่าไม้

ภาพถ่าย

 • เจษฎาธิการบดี คาเบรียล มาร์ หัวหน้าคณะเซนต์คาเบรียลมาเยี่ยมเยียนกิจการคณะ 7 ก.พ. – 26 มี.ค. 2497
 • นักเรียนอัสสัมชัญต้อนรับ 17 ก.พ. 2497
 • ภาพหัวหน้า และรองหัวหน้าคณะถ่ายกับคณะเจษฎาจารย์ใน กทม.
 • ภาพเจษฎาธิการบดีไป ร.ร. มงฟอร์ต เยี่ยมดอย สุเทพฯ

หน้า 67 – 72 หมัด ๆ มวย ๆ โดย เขตร ศรียาภัย

 • ปรมาจารย์ด้านมวย เขตร ศรียาภัย เรื่อง ตำนานหมัดมวย

หน้า 72 – 75 ที่ไหนครับ โดย ป๋วย อึ้งภากรณ์

 • เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการใช้โทรศัพท์ และการเลิกใช้คำว่า “ที่ไหนครับ”

หน้า 76 – 79 สิ่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2497 โดย ดร.หยุด แสงอุทัย

หน้า 80 – 83 ไก่ได้พลอย โดย ส.มหาผล

 • เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้เจอระหว่างเดินทางโดยมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นพูดถึงไม้ไผ่ / ประโยชน์ของไม้ไผ่ โดยที่ทางไทยไม่รู้คุณค่าแต่ต่างชาติสามารถแปรรูปเป็นสินค้าได้

หน้า 84 – 89 เรื่องของเพื่อนอัสสัมชนิก โดย นวล ปาลิกะภัฎ

 • ผู้เขียนเล่าถึงเรื่องขำขัน, เรื่องเล่าของ นักเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งแต่ละท่านกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงทั้งนั้น

รูปภาพงานชุมนุมอัสสัมชนิก ปี 2497

หน้า 89-93 เพลงชาวไร่ โดย ประยูร จรรยาวงศ์

หน้าที่ 94 – 100 ศรัทธาของคุณพ่อคาปอนแปลโดย สามะพุทธิ จากReader’s Digest

 • เรื่องเล่าของพระนิกายคาทอลิค เอ โยเซฟ คาปอน ที่โดนจับเป็นเชลยสงครามในจีนโดยคนเล่าพูดถึงศรัทธาอย่างแรงกล้าของคุณพ่อคาปอนที่จะช่วยเหลือเชลยด้วยกัน จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตที่ท่านเสียชีวิตโดยการขาดอาหารและนิวมอเนีย

รูปภาพ

งานสุวรรณสมโภชบาทหลวง ล.เปรตง เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ 23 มิ.ย. 2497

รูปภาพ นร. คำสอน

หน้า 101 – 105 นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดย บาท หลวง ม.บริซอง

ประมวลภาพงานสุวรรณสมโภชเจษฎาจารย์หลุยส์ โดย บรรณา ชโนดม

หน้า 105 -107 สุวรรณสมโภช ท่านเจษฎาจารย์หลุยส์ โดย บรรณา ชโนดม

 • เรื่องประวัติเจษฎาจารย์หลุยส์ + การเฉลิมฉลองในวันที่ 29 – 31 ก.ค. 1954

หน้า 108 -117 งานสุวรรณสมโภชอาจารย์การ์เลส เดอ เยซูส์ และอาจารย์ เจือ ฉั่วประยูร โดย เฉลิมวงศ์ ปีตะรังสี

 • มีประวัติครูทั้ง 2 + รายละเอียดงานฉลอง 16 ม.ค. 1954 และมีการแสดงละครด้วย มีการเขียน/อ่านคำอวยพรด้วย

หน้า 118 – 119 กลอนน้ำตาตกใน โดย ย.ย. สามเสน เขียนเป็นภาษาไทย และฝรั่งเศส

หน้า 120 – 122 ลำลาการเขียนหวัดแกมบรรจง โดย จ.บุญยโหตม

หน้า 123 วิชชา ตรรณ เสฏฐ์ โดย พป.

หน้า 124 – 131 เมื่อนักฟุตบอล A.C. ไปนครสวรรค์

 • เล่าเรื่องการเดินทางไปแข่งบอลทีนครสวรรค์ทางรถไฟ

หน้า 132 – 136 คติพจน์โดยครูคนหนึ่ง

หน้า 137 – 139มาตื่นกันดีกว่า พ.ป.

 • พูดถึงการหาความรู้ใส่ตัว – เมื่อตื่นแล้วก็จะมีสติในการดำเนินชีวิต

หน้า 140 – 149 จักรวรรดิสัตว์บก โดย ส.อินทรสาลี

 • - เขียนถึงเรื่องสัตว์หิมพานต์

หน้า 150 – 153 นิทานสำหรับเด็ก เรื่อง ชายเป่าปี่ โดย ยูซุฟ อับราฮิม

หน้า 154 – 156 จดหมายปลัดแป๊ะ  โดยบางระมาด

 • บทความในรูปจดหมายพูดถึงนักเรียนที่ถูกส่งไปเมืองนอก, ประเภทของคนที่ไปเมืองนอก คือ 1. กลุ่มที่ไม่เอาไหน 2. กลุ่มกลาง ๆ ถ้าอยู่กับเพื่อนดีก็ดี ถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็ไม่ดี กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่รักดี

หน้า 157 – 159 นิตยสารของโรงเรียน โดย สมบุญ อ๊อกเวชะ

 • พูดถึงนิตยสารของโรงเรียน รถเข็นกระจกบานใหญ่ทำให้คนข้างนอกรู้จักโรงเรียนมากขึ้น

หน้า 160 – 162 รายนามผู้สำเร็จประโยคเตรียมอุดมประจำปีการศึกษา 2496

รูปภาพ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อัสสัมชนิกที่เรียน มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์

หน้า 163 – 173 เลยหัวเห็ด โดย อดุลย์ เลาหเกียรติ เรียบเรียงจาก เรื่อง The Man They Couldn’t Breath จากนิตยสารรายเดือน R.A.F. Flying Review พ.ย. 1953

หน้า 174 – 182 ตามล่าหาช้างน้ำ โดย ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ แปลจาก Meat for Ukiuok

 • เล่าถึงเรื่องการล่าช้างน้ำของชาวเอสกิโม

หน้า 183 – 190 ลิลิตกากับเหว่า โดย คิม แซ่เตีย

รูปภาพ อัสสัมชัญ ศรีราชา

หน้า 191 – 193 เที่ยวไร่อัสสัม โดย กวี อังศวานนท์

 • เล่าถึงเรื่องการไปเที่ยวไร่สัปปะรดของ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ของกองบรรณาธิการอุโฆษสาร

หน้า 194 – 200 สานสัมพันธ์ โดย คิม แช่เอี้ย

 • เล่า ถึงเรื่องการไปเจอศิษย์เก่าอัสสัมชัญที่ชะตาชีวิตทำให้เขากลายเป็นกรรมกรขับรถสามล้อถีบ

หน้า 201 – 205 นำเที่ยวคราวปิดเทอม โดย วงศ์ เกิดเอี่ยม

 • พูดถึงการไปเที่ยวจังหวัดอยุธยาอย่างละเอียด

หน้า 206 – 213 ริกโคเวอร์ นอติลุส โดย ประทีป ปิ่นรัตน์

 • เล่าถึงเรื่องของทหารเรือ ชื่อ ริกโคเวอร์กับเรือดำน้ำขับเคลื่อนด้วยปรมาณู

หน้า 214 – 219 เกียรติและหน้าที่ โดย แจ๊ก ฮอกก์

 • เรื่องแต่งเรื่องเกี่ยวกับนักมวย

หน้า 220 การเดินทางสู้โลกพระจันทร์ในความคิดฝันของนักวิทยาศาสตร์ โดย สุธีร์ ธีรทีป เรียบเรียงจากเรื่อง Man on the Moon จาก RAF Flying Review

รูปภาพระเบียงโบสถ์วัดสวนดอก

แผ่นจารึกตำนานพระธาตุดอยสุเทพ

หน้า 229 – 238 เที่ยวเชียงใหม่ฤดูหนาว โดย สุรพล สุดารา

 • เล่าถึงทริปเชียงใหม่ของนักฟุตบอลอัสสัมชัญ 3- 12 ธันวาคม

หน้า 239 – 247 108.1009

 • เรื่องตลกขำขัน/ปกิณกะต่าง ๆ

หน้า 240-251 ไปรษณีย์ จดหมายจากศิษย์เก่า เขียนถึงครู

หน้า 252 – 268 ข่าวสารจากอัสสัมชนิกในต่างประเทศ

หน้า 269-271 ไข่มุก โดย ชัยวัฒน์ หุตาเจริญ

 • เขียนถึง มิกิโมโต พ่อค้าขายไข่มุกชื่อดังของญี่ปุ่น

หน้า 272 – 280 แหลมฉบัง โดย อิทธิพล นรนิติผดุงการ

 • เรื่องของการไปเที่ยวหลังสอบของ นักเรียน ม.5 ปี 2496

หน้า 281 – 284 สวรรค์นรกอยู่ไหน โดยอรุณ เผ่าสวัสดิ์

หน้า 285 – 287 อภินิหารเล็บเต่า โดย โรซี่ ลามาซ

 • นิยายญวณเก่าแก่แปลมาจากภาษาฝรั่งเศส

หน้า 288 – 298 ลานกวี

หน้า 299 – 306 รอบปีที่ผ่านไปในโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

รูปภาพของนักเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ทำเป็นเหมือนหนังสั้น

หน้า 307 -310 ข่าวจากเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

หน้า 311 – 313 ข่าวมรณะ

 • มหาอำมาตย์ตรี พระยาพิพัฒนากร ถึงแก่กรรม 5 กรกฎาคม 2497 อายุ 70 ปี

ภาคภาษาอังกฤษ

p.22 – 24 Science Process by Khim Sae Ean

Talk About Bombs

p.25 Proverbs by Boon Chuey L.Prayoon

p.26 The Oale’s Reavenge by STD.VII SC.A. Short Essay

p.27 My Holidays by Khai Hua Sae Phua

- Article about the author’s trip to Hua Hin but it was just in his dream

p.28-38 Assumption Colege distribution of Prizes 1954