อุโฆษสาร 1968

ปีที่พิมพ์:
1968
จำนวนหน้า:
388
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-

อุโฆษสาร 1968

โรงเรียนอัสสัมชัญกลับมามีวารสารของตัวเองอีกครั้งในใน ค.ศ. 1952 จัดทำโดยบรรดานักเรียน มีสุลักษณ์ ศิวรักษ์เป็น บรรณาธิการเล่มแรก พยายามเลียนแบบให้เหมือนกับอัสสัมชัญ อุโฆษสมัย พระยาอนุมานราชธนเป็นผู้คิดชื่อหนังสือ โดยมี ฟ.ฮีแลร์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้ชื่อ "อุโฆษสาร" ทำต่อเนื่อง มาจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก็หยุดไป และกลับมาทำอีกครั้งในปี ค.ศ. 1966 ต่อเนื่องไปจนถึง ค.ศ. 1980 จึงได้ยุติลงไป รวม 19 เล่ม

 


 

สารบัญ

 

หน้า 1 คำขวัญจาก ดร.เสริม วินิจฉัยกุล (เลขประจำตัว 3748)

หน้า 2 คำขวัญจาก ถนัด คอมันตร์ (เลขประจำตัว 7066)

หน้า 4 THE BENEFIT I DERIVED FROM MY EDUCATION AT ASSUMPTION COLLEGE โดย T.CHATTARIS (NO. 5038)

หน้า 5 คำขวัญจาก ดร.สมทบ สุวรรณสุทธิ (เลขประจำตัว 4369)

หน้า 6 ประวัติท่านเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์

หน้า 10 ชีวิตของข้าพเจ้า โดย ควง อภัยวงศ์ (เลขประจำตัว 2990)

หน้า 30 นรกภูมิ โดย เสฐียรโกเศศ (เลขประจำตัว 1112)

หน้า 35 การพัฒนา โดย หม่อมราชสงศ์เสนีย์ ปราโมช (เลขประจำตัว 3567)

หน้า 39 Labor Omnia Vincit โดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (เลขประจำตัว 7036)

หน้า 41 ชีวิตับความรัก โดย พล.ต.ท. พจน์ เภกะนันท์ (เลขประจำตัว 9468)

หน้า 42 เปิดหมวดให้ส้นตีน ? โดย เขตร์ ศรียาภัย (เลขประจำตัว 3857)

หน้า 48 บทความจาก วิม อิทธิกุล โดย วิม อิทธิกุล (เลขประจำตัว 7269)

หน้า 51 การเล่นดนตรี Jazz โดย แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ (เลขประจำตัว 11256)

หน้า 54 ประสบการณ์ของข้าพเจ้าในโรงเรียนอัสสัมชัญ โดย ดร.หยุด แสงอุทัย (เลขประจำตัว 8256

หน้า 56 สนทนากับนักเรียนอัสสัมชัญ โดย หลวงวิสูตร อรรถยุติ (เลขประจำตัว )

หน้า 60 นักเรียนทุกวันนี้ โดย วิจิตร ลุลิตานนท์ (เลขประจำตัว 3533)

หน้า 67 ทำอะไรดีแล้วรู้เอง โดย ศุภนิตย์ เลาหวัฒนะ (เลขประจำตัว 4433)

หน้า 78 การเดินทางครั้งที่ 25 โดย ศรีภูมิ ศุขเนตร (เลขประจำตัว 16055)

หน้า 84 ค่าของความคิด โดย ดร. มาลัย หุวะนันท์ (เลขประจำตัว 6154)

หน้า 89 การศึกษาที่ไม่สิ้นสุด โดย พล.ต.ท.จำรัส มัณฑุกานนท์ (เลขประจำตัว 5188)

หน้า 92 อนุสรณ์คนหัวหิน โดย ดร.สุกิจ นิมมานเหมินทร์ (เลขประจำตัว 6358)

หน้า 98 คุยเรื่องครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ส.ศิวรักษ์ (เลขประจำตัว 14281)

หน้า 101 กีฬากับการแพทย์ โดย ดร.บุญสม มาร์ติน (เลขประจำตัว 9866)

หน้า 104 ปัญหาภาพยนตร์ โดย อดุลย์ เลาหเกียรติ (เลขประจำตัว 16118)

หน้า 108 มูลนิธิโกรติอุส โดย พลโทสุข เปรุนาวิน (เลขประจำตัว 8137)

หน้า 110 ข่าวกีฬา โดย ปรีชา เมฆานันท์ (เลขประจำตัว  20455)

หน้า 116 ตำนานอัสสัมชัญ โดย ย.ย. สามเสน (เลขประจำตัว 9855)

หน้า 117 กลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนา โดย ธรรมอุดม (เลขประจำตัว  23678)

หน้า 119 มุมหนึ่งแห่งชีวิต โดย นายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคราะห์ (เลขประจำตัว  9729)

หน้า 121 The Revolution of 1932 โดย PHYA SRIVISAR VAJA (เลขประจำตัว 1649)

หน้า 126 The Pursuit of Exercise โดย Bro. Cyril

หน้า 129 จากแดนไกล โดย ส.สุขชัย

หน้า 135 ชีวประวัติโดยสังเขปของนาวาเอกพระยาศราภัยพิพัฒ (เลขประจำตัว 900) โดย นาวาตรี คุณหญิงสุวรรณาศราภัยพิพัฒน์ 

หน้า 145 ปรมาจารย์ดนตรีไทย (พระเจนดุริยางค์) (เลขประจำตัว 336) โดย ชูพงศ์ มณีน้อย

หน้า 149 ขี่เกวียนจับกบ จี่ช้างจับตั๊กแตน โดย อุทธรณ์ พลกุล (เลขประจำตัว  7884)

หน้า 151 อนุทินชีวิตระหว่างสงครามตอนที่สาม โดย น.ท.ทินกร พันธุ์กระวี (เลขประจำตัว 10000)

หน้า 162 คุยเฟื่องเรื่อง “แสตมป์” โดย ยงชัย เจิดอำไพ (เลขประจำตัว 21324)

หน้า 165 LA DISPARITION DU PRERE HILAIRE โดย THOM THIMAN KOUN

หน้า 166 ประวัติศาสตร์ “ราชบุรี” โดย สันติชัย แพทย์พงษ์ (เลขประจำตัว  21143)

หน้า 168 การเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา โดย ประกิต ตริยานนท์ (เลขประจำตัว 21129)

หน้า 171 ดอกไม้ธูปเทียน โดย พีระ สุวรรณทัต (เลขประจำตัว 20885)

หน้า 174 ชีวประวัติมหาถวิล โชติวรรณ โดย สมพงษ์ กุมาระกะ (เลขประจำตัว  15672)

หน้า 176 สวัสดิการครู

หน้า 1 REFLEXIONS PEDAGOGIQUES โดย FRERE V.PALACIOS