อุโฆษสาร 1970

ปีที่พิมพ์:
1970
จำนวนหน้า:
438
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-

อุโฆษสาร 1970

โรงเรียนอัสสัมชัญกลับมามีวารสารของตัวเองอีกครั้งในใน ค.ศ. 1952 จัดทำโดยบรรดานักเรียน มีสุลักษณ์ ศิวรักษ์เป็น บรรณาธิการเล่มแรก พยายามเลียนแบบให้เหมือนกับอัสสัมชัญ อุโฆษสมัย พระยาอนุมานราชธนเป็นผู้คิดชื่อหนังสือ โดยมี ฟ.ฮีแลร์เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้ชื่อ "อุโฆษสาร" ทำต่อเนื่อง มาจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก็หยุดไป และกลับมาทำอีกครั้งในปี ค.ศ. 1966 ต่อเนื่องไปจนถึง ค.ศ. 1980 จึงได้ยุติลงไป รวม 19 เล่ม

 


 

สารบัญ

 

หน้า 1 คำขวัญ โดย ร.ท.ถวิล ระวังภัย

หน้า 3 คำเตือนสติ โดย “5112”

หน้า 5 ระบอบการเมืองในประเทศเสรีประชาธิปไตย โดย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

หน้า 9 สงครามกลางเมือง โดย สะอาด ตัณศุภผล

หน้า 17 “ใครชนะ ?” โดย ปรีชา บุญญะสิทธิ์

หน้า 27 เงาที่ยังไม่มีใครถอดรูป โดย จ.จานจวนจาก

หน้า 31 สาส์น โดย เดช ตะละภัฎ

หน้า 35 เรื่องของเด็ก เอ.ซี. สมัยก่อน โดย พลตำรวจตรี ชัช ชวางกูร

หน้า 39 แนวดำเนินชีวิตในการทำงานของข้าพเจ้า โดย เสรี เวชชาชีวะ

หน้า 45 ทำจริงและซื่อสัตย์ โดย สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์

หน้า 49 เยาวชนในสมัยปัจจุบัน โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์

หน้า 57 อดีตในความทรงจำ โดย กนก วงศ์ตระหง่าน

หน้า 99 สวัสดิการครู โดย ……………..

หน้า 101 ยากเสพติดให้โทษกับวัยรุ่น โดย พลจำรวจโท พจน์ เภกะนันท์

หน้า 109 เด็กกับออมสิน โดย ม.ล.ปิ่นไทย มาลากุล

หน้า 111 ประโยชน์ของการเล่นกีฬา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

หน้า 117 การ์ตูน โดย ประยูร จรรยาวงศ์

หน้า 119 กลุ่มอัสสัมชัญอาสาพัฒนา โดย กนก วงศ์ตระหง่าน

หน้า 129 “ครูฮีแลร์” โดย จำลอง ธนะโสภณ

หน้า 133 อัสสัมชนิกหมายเลข 8006 โดย นายแพทย์ รสชง ทัศชาญชลี

หน้า 137 ประวัติของคณบดี เทียม คมกฤส โดย ฉวีวรรณ คอมกฤส

หน้า 141 “บุก” โดย สิริ สมบัติศิริ

หน้า 145 เรียนนิติศาสตร์ โดย สัญญา ธรรมศักดิ์

หน้า 149 เรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่อง (เท่าไร) โดย อารี สิทธิเกษม

หน้า 153 เด็กกำพร้า โดย ประเสริ ศิริรักษ์

หน้า 159 แม่เราเจ้าประคุณ โดย พ.อ.แสง จุลจาริตต์

หน้า 163 จุดปรารถนา โดย ทวี สุวรรณรัต

หน้า 165 จดหมายรักจากเอ.ซี. โดย กนก วงศ์ตระหง่าน

หน้า 169 แววผู้ร้าย โดย วิชัย เที่ยงสุรินทร์

หน้า 171 ความแค้นของเจ้ามั่ง โดย เกษตร ศิวะเกื้อ

หน้า 175 อาลัยตึกเก่า

หน้า 181 สุวรรณสมโภชแห่งการมาประเทศไทยของ ภ.ฮูแบร์โต

หน้า 223 คณะครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน้า 229 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก.

หน้า 237 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข.

หน้า 245 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค.

หน้า 253 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ง.

หน้า 261 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝรั่งเศส

หน้า 269 คณะอาจารย์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน้า 279 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก. วิทยาศาสตร์

หน้า 287 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ข. วิทยาศาสตร์

หน้า 295 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศิลป

หน้า 303 คณะกรรมการผู้จัดทำหนังสือ “อุโฆษสาร”

หน้า 307 บรรณาธิการแถลง โดย กนก วงษ์ตระหง่าน