แดง-ขาว ปีที่ 1 ปฐมฤกษ์

ปีที่พิมพ์:
1946
จำนวนหน้า:
58
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-

แดง-ขาว ปีที่ 1 ปฐมฤกษ์

แดง - ขาวเป็นวารสารรวมเรื่องของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และครูของโรงเรียนอัสสัมชัญ เต็มไปด้วยเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เก็บมาเขียนให้อ่านกัน และเรื่องการหาหนทางฟื้นฟูโรงเรียนภายหลังจากสงคราม ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1946 มีมาสเตอร์เฉลิมวงศ์ ปีตรังสีเป็นบรรณาธิการ พิมพ์ออกมาทุก ๆ 10 วัน จนกระทั่งปิดภาคเรียนปี ค.ศ. 1947 จึงยุติไป เพราะเห็นว่า ทำไม่ไหวจึงไม่ได้ทำต่อ

 


 

สารบัญ

หน้า 7 บทความเรื่อง ปฐฒกถา โดย ศุขศุภศิริ

หน้า 8 - 9 บทความเรื่อง สุขาสังฆัสสามัคคี โดย เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ

หน้า 10 บทความเรื่อง น้ำขึ้นมาปลากินมด พอน้ำลดมดกินปลา โดย หลวงอิศราภรณ์ประพันธ์พงศ์

หน้า 11 – 12 บทความเรื่อง สองสิ่งที่ดีงามของโรงเรียน โดย ดร.เดือน บุนนาค

หน้า 13 – 14 บทความเรื่อง คำอำนวยพร โดย พระยาวิสุทธากร, วิจิตร ลุตานนท์ และ เสริม วินิจฉัยกุล

หน้า 15 – 17 บทความเรื่อง เมื่อภราเทอร์กลับเมืองไทย โดย 6478

หน้า 19 – 20 บทความเรื่อง สดุดี 'แดง-ขาว' โดย เลื่อน ศราภัยวานิช

หน้า 21 – 26 บทความเรื่อง เพื่อเมียรัก โดย พระยาอนุมานราชธน

หน้า 27 บทความเรื่อง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว โดย เอก วีสกุล

หน้า 28 – 29  บทความเรื่อง หนังสือพิมพ์ของโรงเรียนให้อะไรกับเราบ้าง โดย พันตำรวจโทจำรัส มัณฑุกานนท์

หน้า 30 - 31 บทความเรื่อง เตือนตนเอง โดย มหาเพียร ปิ่นทอง

หน้า 40 - 42 ข่าวโรงเรียน

ข่าวกีฬา โดย ครูฉอ

หน้า 43 - 49 บทความเรื่อง มนุษย์พันหน้า โดย ย.ย.สามเสน (แปล)