แดง-ขาว ปีที่ 1 เล่มที่ 9

ปีที่พิมพ์:
1947
จำนวนหน้า:
62
ภาษา:
ไทย
สถานที่พิมพ์:
-
คำสำคัญ:
-

แดง-ขาว ปีที่ 1 เล่มที่ 9

แดง - ขาวเป็นวารสารรวมเรื่องของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และครูของโรงเรียนอัสสัมชัญ เต็มไปด้วยเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เก็บมาเขียนให้อ่านกัน และเรื่องการหาหนทางฟื้นฟูโรงเรียนภายหลังจากสงคราม ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1946 มีมาสเตอร์เฉลิมวงศ์ ปีตรังสีเป็นบรรณาธิการ พิมพ์ออกมาทุก ๆ 10 วัน จนกระทั่งปิดภาคเรียนปี ค.ศ. 1947 จึงยุติไป เพราะเห็นว่า ทำไม่ไหวจึงไม่ได้ทำต่อ